ความเป็นมา ของ มะหาด พลูตาหลวง ด้วย กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๒๓ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ ได้ เข้าร่วมโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ๔ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ?กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลมีอาชีพเสริม และหารายได้เพิ่มให้กับครอบครัว อีกทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริในหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้นำภูมิปัญญาชาวบ้านในการสกัดสมุนไพร โดยได้นำ ต้นมะหาด มาดำเนินการสกัดให้ได้สารสำคัญ แล้วนำไปเป็นส่วนผสมของ ผลิตภัณฑ์ปลูกผมและลดการหลุดร่วงของเส้นผม และ ผลิตภัณฑ์ปรับสีผิว

ภายใต้แบรนด์สินค้า พัฒน์สัณห์ ( PAATSAAN) และ มหาว่าน( MAHAWHAN)

paatsaan-mahawhan
เราได้คิดค้น ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ที่พัฒนาภายใต้หลักการของสมุนไพรไทย จากภูมิปัญญาของคนไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

การผลิตสินค้าของเรา
1. เราใช้ supplier ที่ผ่าน GMP
2. ผลิตเอง

ความปลอดภัยที่เราห่วงใย
1.ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.ผลิตภัณฑ์ของเราปราศจากสารเคมีจำพวก Paraben, Sulfate,Mineral Oil, Urea, Propylene Glycol, Paraffin, Formaldehyde, Petrochemicals, Alcohol และ สาร synthetic อื่นๆ
3.สารกันเสียที่ไม่เป็นอันตรายกับคนตั้งครรภ์

สูตรผสมของเรา

เราทำตามสูตรผสมที่ใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้คุณภาพที่ดีที่สุด , ประสิทธิภาพดีที่สุด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างที่สุด โดยที่ยังคงความห่วงใยต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมด้วย เราพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติที่มีคุณภาพดี และสามารถสืบค้นที่มาได้ ส่วนผสมเราใช้ส่วนผสมจากพืชสมุนไพรไทย นานาชนิด และส่วนหนึ่งในทั้งหมดเราได้สกัดสมุนไพรเอง และทำการตรวจหาค่าของสารสำคัญ ด้วยเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สาร HPLC เพื่อแสดงให้เห็นถึงจำนวนของสารสำคัญของส่วนผสมออกฤทธิ์ ซึ่งหมายถึงการทดลองครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่เราได้จากกรรมวิธีเฉพาะในการสกัดของเรา เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพ และสามารถมอบสิ่งที่ดีเพื่อความประทับใจของผู้ใช้ และเป็นความภาคภูมิใจของเรา เราเลือกใช้ส่วนผสมเหล่านี้ในระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมในสูตรผสมของเรา และ เราจะเลือกใช่ส่วนผสมจากธรรมชาติก่อนเสมอเมื่อเป็นไปได้

แหล่งที่มาของสมุนไพรของเราสมุนไพรส่วนผสมหลักเราคัดสรรวัตถุดิบมาจากกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดทางภาคอิสานและภาคเหนือ และส่วนหนึ่งจากการเพาะปลูกของเราเอง เราปวารณาตนว่าจะพยายามมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถื่นและ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในการสรรหาวัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อนำมาสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าใหม่ๆของเรา

ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม

เราได้รับองค์ความรู้มาจาก

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ณ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ? กระบวนการเตรียมสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

- เทคนิคและขบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสมุนไพรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพื่อการจดแจ้งต่อ อย.และผลิตสู่เชิงพาณิชย์ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มะหาดแฮร์โทนิค

- เรามีที่ปรึกษาโครงการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการสกัดสมุนไพร เพื่อเป็นการพัฒนาสูตรผสมที่ดีที่สุดโดยมีจุดหมายให้เราได้ใช้ส่วนผสมออกฤทธิ์ที่ได้จากธรรมชาติในวิถีทางของตัวเองเพื่อความมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยและเรา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม และรักษาเอกลักษณ์ การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทย ให้สืบไป.

หจก.นรากร คอสเมติก