PAATSAAN พัฒน์สัณห์ พลูตาหลวง

แบรนด์สินค้า พัฒน์สัณห์ ( PAATSAAN) และ มหาว่าน( MAHAWHAN)

paatsaan-mahawhan

PAATSAAN พัฒน์สัณห์ พลูตาหลวง

PAATSAAN ได้คิดค้น ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกาย ที่พัฒนาภายใต้หลักการของการบำบัดด้วยสมุนไพรไทยและ จากภูมิปัญญาของคนไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

การผลิตสินค้าของ PAATSAAN

1. PAATSAAN ใช้ supplier ที่ผ่าน GMP
2. ผลิตเอง

ความปลอดภัยที่ PAATSAAN ห่วงใย

1.ผลิตภัณฑ์ของ PAATSAAN เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.ผลิตภัณฑ์ของ PAATSAAN ปราศจากสารเคมีจำพวก Paraben, Sulfate,Mineral Oil, Urea, Propylene Glycol, Paraffin, Formaldehyde, Petrochemicals, Alcohol และ สาร synthetic อื่นๆ
3.สารกันเสียที่ไม่เป็นอันตรายกับสตรีมีครรภ์

สูตรผสมของ PAATSAAN

PAATSAAN ทำตามสูตรผสมที่ใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้คุณภาพที่ดีที่สุด , ประสิทธิภาพดีที่สุด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างที่สุด โดยที่ยังคงความห่วงใยต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมด้วย PAATSAAN พยายามอย่างยิ่งที่จะใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติที่มีคุณภาพดี และสามารถสืบค้นที่มาได้ ส่วนผสมPAATSAANใช้ส่วนผสมจากพืชสมุนไพรไทย นานาชนิด และส่วนหนึ่งในทั้งหมดPAATSAAN ได้สกัดสมุนไพรเอง และทำการตรวจหาค่าของสารสำคัญ โดยเครื่อง HPLC เพื่อแสดงให้เห็นถึงจำนวนของสารสำคัญของส่วนผสมออกฤทธิ์ ซึ่งหมายถึงการทดลองครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ PAATSAAN ได้จากกรรมวิธีเฉพาะในการสกัดของ PAATSAAN เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพ และสามารถมอบสิ่งที่ดีเพื่อความประทับใจของผู้ใช้ และเป็นความภาคภูมิใจของPAATSAAN PAATSAANเลือกใช้ส่วนผสมเหล่านี้ในระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมในสูตรผสมของ PAATSAAN และ PAATSAANจะเลือกใช่ส่วนผสมจากธรรมชาติก่อนเสมอเมื่อเป็นไปได้

แหล่งที่มาของสมุนไพรของ PAATSAAN

สมุนไพรส่วนผสมหลักPAATSAANคัดสรรวัตถุดิบมาจากกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดทางภาคอิสานและภาคเหนือ และส่วนหนึ่งจากการเพาะปลูกของPAATSAANเอง PAATS AAN ปวารณาตนว่าจะพยายามมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถื่นและยังคงไม่ลืมที่จะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในการสรรหาวัตถุดิบจากธรรมชาติ
เพื่อนำมาสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าใหม่ๆของ PAAT SAAN

ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมของ PAATSAAN

PAATSAANได้รับองค์ความรู้มาจาก

– การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ณ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
– กระบวนการเตรียมสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
– เทคนิคและขบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสมุนไพรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพื่อการจดแจ้งต่อ อย.และผลิตสู่เชิงพาณิชย์ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
– การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมันหอมระเหย จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยคุณ สุขสัณห์ บูราณ และคุณ สุภาพัณณ์ บูราณ เป็นผู้รับการถ่ายทอดองค์ความความรู้ต่างๆ

และ PAATSAAN มีที่ปรึกษาโครงการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการสกัดสมุนไพร เพื่อเป็นการพัฒนาสูตรผสมที่ดีที่สุดโดยมีจุดหมายให้PAATSAANได้ใช้ส่วนผสมออกฤทธิ์ที่ได้จากธรรมชาติในวิถีทางของตัวเองเพื่อความมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

หจก.นรากร คอสเมติก 124/5 ม.4 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

http://www.paatsaan.com/