เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา ของ มะหาด พลูตาหลวง ด้วย กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๒๓ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ ได้ เข้าร่วมโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ๔ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลมีอาชีพเสริม และหารายได้เพิ่มให้กับครอบครัว อีกทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริในหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มะหาด อายุ ตั้งแต่ 15- 20 ปี

จึงได้นำภูมิปัญญาชาวบ้านในการสกัดสมุนไพร โดยได้นำ ต้นมะหาด มาดำเนินการสกัดให้ได้สารสำคัญ แล้วนำไปเป็นส่วนผสมของ ผลิตภัณฑ์ปลูกผมและลดการหลุดร่วงของเส้นผม และ ผลิตภัณฑ์ปรับสีผิว

 

โดย มีที่ปรึกษาโครงการ คือ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดย ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ซึ่งเป็นผู้ความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการสกัดสมุนไพร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับกำลังพลได้มีความรู้ความชำนาญ และเป็นองค์ความรู้ในการถ่ายทอดให้กับกำลังพลในสังกัดต่อไป โดย มอบให้ พันจ่าเอก สุขสัณห์  บูราณ เป็นผู้ประสานงาน

ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ กับ พันจ่าเอก สุขสัณห์  บูราณ

ผลิตภัณฑ์ “มะหาด” พลูตาหลวง นั้น ได้คัดเลือกวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพ คือ ใช้ต้นมะหาด อายุ ตั้งแต่ 15- 20 ปี โดย การนำ แก่นมะหาด มาเป็นวัตถุดิบ ไม่ใช้มะหาดที่มีอายุน้อย หรือ ใช้ส่วนของ กิ่ง, ก้าน มะหาดแต่อย่างใด จึงทำให้ได้ ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ และใช้ได้ผลจริง โดย  สารสกัดจากแก่นมะหาดที่มีคุณภาพ จะมีสีเหลืองทอง

สารสกัดจากแก่นมะหาดที่มีคุณภาพ ต้องมีสีเหลืองทอง

สารสกัดมะหาด ของเรานั้น ได้ผ่านการการตรวจสาร Oxyresveratrol ด้วยเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สาร HPLC  จากการที่ได้ สารสำคัญ Oxyresveratrol ถึง 29.517 mg/100 g. ซึ่งแสดงว่าสารสกัดมะหาดของเรานั้น ได้คุณภาพดีที่สุดและมากที่สุดในประเทศขณะนี้

bb2

 

►► รายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 087-997-2045 ,  info@mahadserum.com

◥◤◥  line7