ประวัติ พ.จ.อ.สุขสัณห์ บูราณ

 

พ.จ.อ.สุขสัณห์ บูราณ– มัธยมศึกษาปีที่ 6 รร.สารคามพิทยาคม
– นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 34 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กองทัพเรือ
– ปวส.สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ
– ปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

– ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่จรวดนำวิถี หมวดอาวุธนำวิถีที่ ๒ กองร้อยต่อสู้อากาศยานที่ ๔
กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๒๓ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ

 

รับการถ่ายทอดองค์ความรู้

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย 26-28 มี.ค.56

รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย จาก ดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา 26-28 มี.ค.56

– การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ณ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

– กระบวนการเตรียมสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

– เทคนิคและขบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสมุนไพรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพื่อการจดแจ้งต่อ อย.และผลิตสู่เชิงพาณิชย์ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
– การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมันหอมระเหย จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

bb


*** พ.จ.อ.สุขสัณห์ บูราณ ได้รับเชิญ บรรยายการ ต่อ ยอด งานวิจัยจากสมุนไพรมะหาด ที่ ม.รังสิต ***

พ.จ.อ.สุขสัณห์ บูราณ บรรยายการต่อยอดงานวิจัยจากสมุนไพรมะหาด

พ.จ.อ.สุขสัณห์ บูราณ บรรยายการต่อยอดงานวิจัยจากสมุนไพรมะหาด

bb

 

 

พ.จ.อ.สุขสัณห์ บูราณ ในงาน มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน คืนความสุขสู่ประชาชน
ในวันที่ 30 ก.ค. – 4 ส.ค. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็คเมืองทองธานี

พ.จ.อ.สุขสัณห์ บูราณ ในงาน มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน คืนความสุขสู่ประชาชน ในวันที่ 30 ก.ค. – 4 ส.ค. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็คเมืองทองธานี (E16)

พ.จ.อ.สุขสัณห์ บูราณ ในงาน มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน คืนความสุขสู่ประชาชน ในวันที่ 30 ก.ค. – 4 ส.ค. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็คเมืองทองธานี